mask

Tyczenie obiektów budowlanych, Gorzów Wielkopolski

Zajmujemy się tyczeniem obiektów budowlanych. Kiedy klient dostarczy nam już całą dokumentację architektoniczną, omawiamy uzgodnienia projektowe. Po otrzymaniu pozwolenia na budowę, przechodzimy do realizacji zamierzenia budowlanego. Na gruncie należy wyznaczyć położenie każdego obiektu przed jego wzniesieniem. Jest to tzw. tyczenie obiektów budowlanych, czyli geodezyjne czynności pomiarowe, które mają na celu wskazanie założonych punktów w terenie i oznaczenie ich w sposób trwały lub tymczasowy.

Dzięki temu na działce budowlanej można nanieść plan budynku. Usytuowanie punktów przyszłego obiektu musi być precyzyjne. Wykonujemy także szereg czynności obliczeniowych i pomiarowych już powykonawczych. Pozwalają one określić dokładne położenie lub kształt i wymiar obiektu. Wszystko to w ramach geodezyjnej inwentaryzacji. Świadczymy bowiem usługi z zakresu pomiarów powykonawczych budynków.

Założenia projektowe nie mogą kolidować z obiektami już istniejącymi, a także muszą być zgodne z projektem budowlanym.

Nasi wykwalifikowani pracownicy posiadają odpowiednie uprawnienia, aby móc wykonywać prace związane z tyczeniem w terenie. Dokładnie przeprowadzone prace geodezyjne pozwalają na bezproblemowe i szybkie dopuszczenie projektu do użytku.

Podczas tyczenia obiektu budowlanego wyznaczane są odpowiednie punkty, a następnie są one utrwalane na gruncie.

Należą do nich m.in.:

  • wysokościowe punkty stałe (wyznaczony poziom wzniesienia budynku);
  • główne osie budynków zarówno naziemnych, jak i podziemnych;
  • osie ścian;
  • punkty charakterystyczne projektowanego obiektu budowlanego.

W przypadku obiektów liniowych wytyczane są punkty węzłowe oraz punkty załamania osi przebiegu.

Tyczenie obiektu budowlanego odbywa się jedno- lub wieloetapowo, w zależności od ilości kondygnacji danego budynku. Osie konstrukcyjne wyznaczamy oddzielnie na każdej kondygnacji. Tyczenie obejmuje także przyłącza sieci elektrycznej, gazowej czy wodociągowej. Na koniec geodezyjny szkic tyczenia przekazujemy inwestorowi oraz dokonujemy wpisu do dziennika budowy.

 

Metody tyczenia obiektów budowlanych

Istnieją dwie metody tyczenia obiektów budowlanych. Jest to metoda ław drutowych oraz metoda kołkowa. Dzięki metodzie ław drutowych wyznaczamy punkty skrajne budynku. Są to słupki wbite w ziemię, które wystają ok. 1 m nad powierzchnią. Do słupków przybija się poziome deski. Powinny one być przymocowane ok. 50 cm nad terenem. Góra wszystkich desek powinna być na jednym poziomie.

W narożnikach są trzy słupki rozstawione pod kątem prostym. Na ścianie środkowej, a dokładnie na jej przedłużeniu, wbija się dwa słupki. Następnie między przeciwległymi ławami przeciąga się miękki drut. W miejscu ich skrzyżowania opuszcza się pion. W ten sposób otrzymujemy obrys fundamentu oraz grubość ścian zarówno naziemnych, jak i piwnicznych.

Inną metodą tyczenia obiektów budowlanych jest metoda kołkowa. Polega na wbiciu kołków w odpowiednie miejsca. Są to zewnętrzne narożniki budynku lub punkt przecięcia się głównych osi obiektu. Kołki, które nie muszą być na tej samej wysokości, przesuwane są poza planowany wykop. Najważniejszym punktem odniesienia są repery, czyli dwa punkty główne. Jeżeli prace ziemne są wykonywane ręcznie, kołki można wbić bliżej wyznaczonego miejsca.

W przypadku prac ziemnych wykonywanych mechanicznie, czyli koparką, kołki usytuowane są dalej od wyznaczonego punktu w celu zostawienia większej przestrzeni na swobodne poruszanie się maszyny. Każdą taką zmianę zapisuje się w dokumentacji, aby później można było bez problemu odtworzyć pierwotne miejsce położenia kołków.