mask

Inżynieria budowlana Gorzów Wielkopolski

Usługi geodezyjne są ściśle powiązane z kwestiami inżynierii budowlanej. W jej ramach wykonujemy m.in.:

  • zakładanie osnów realizacyjnych
  • inwentaryzacje terenu przed rozpoczęciem prac
  • geodezyjne opracowanie dokumentacji projektowej
  • obsługę budowy w sieci, uzbrojenia terenu
  • tyczenie elementów dróg i obiektów mostowych
  • obliczanie objętości mas ziemnych
  • kompleksową obsługę budowy hal przemysłowych
  • kompleksową obsługę budownictwa wielorodzinnego, jednorodzinnego
  • dokumentacje powykonawcze
  • pomiary osiadania, przemieszczeń, pionowości

 

Usługi świadczymy głównie na terenie Gorzowa Wielkopolskiego.

Inżynieria budowlana polega na szczegółowym zaplanowaniu prac budowlanych. Do wstępnych opracowań należy m.in. wyznaczenie punktów położenia obiektu przed jego wzniesieniem.

Jest to tzw. tyczenie obiektów budowlanych. Do zrealizowania danego przedsięwzięcia budowlanego trzeba posiadać nie tylko wstępne, ale również projektowe opracowania geodezyjne, a także wszelkie wytyczne, badania oraz pomiary kontrolne. Eksploatacja budynku musi być bezpieczna, aby w żaden sposób nie zagrażała mieszkańcom.

 

Badanie pionowości

Badanie pionowości jest wykonywane w celu sprawdzenia, czy dany obiekt nie posiada żadnych odchyleń, które mogłyby doprowadzić do katastrofy budowalnej. Budynki bowiem ulegają przemieszczeniom, spękaniom, czy właśnie odchyleniom. Mogą także osiadać. Dlatego tak ważne jest, aby przedsięwzięcie budowlane przebiegało zgodnie z projektem budowlanym. Inwestor bądź kierownik budowy jest zobowiązany do tego, aby zapewnić profesjonalną obsługę geodezyjną inwestycji.

Kontrolę pionowości nasza firma przeprowadza na każdym etapie budowy, począwszy od robót przygotowawczych i ziemnych po instalację urządzeń technicznych. Kontrola zakończonych robót ziemnych dotyczy przede wszystkim spadków podłużnych wykopów (ułożenie przewodów), poziomych wymiarów nasypów i wykopów oraz nachylenia skarp. Bardzo ważne są też pomiary górnej powierzchni betonowych fundamentów, podpór i filarów, a także elementów, które odpowiadają za połączenie konstrukcji nośnej z fundamentami.

Pomiar pionowości jest zalecany przy wznoszeniu budynków wysokich, które są szczególnie narażone na działanie czynników zewnętrznych, takich jak huragany, silne wiatry, zmiany temperatury czy trzęsienia ziemi.

Po dokonaniu badania pionowości, uprawniony geodeta dokonuje wpisu w dzienniku montażu bądź dzienniku budowy.