mask

Pomiary powykonawcze przyłączy, kanalizacji, gazu, wody, energii

Świadczone usługi związane z wykonaniem pomiarów powykonawczych przyłączy, kanalizacji, gazu, wody czy energii są niezbędnym etapem sporządzania dokumentacji geodezyjnej. W wyniku ich przeprowadzenia powstają mapy z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, która stanowi jeden z ważniejszych elementów zgłoszenia zakończenia budowy. Praca geodety ogranicza się nie tylko do przygotowania mapy, ale też informacji o zgodności obiektu z projektem zagospodarowania działki. W zależności od wymagań i zawartej umowy może być również konieczne sporządzenie informacji o pomierzonych obiektach do organów zajmujących się prowadzeniem ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

 

Prawny obowiązek wykonania pomiarów powykonawczych

Polskie prawo jasno określa, że każdy inwestor jest zobowiązanych do wykonania pomiarów powykonawczych budynków. Geodeta, któremu zlecono to zadanie dokonuje inwentaryzacji obiektów wymagających pozwolenia na budowę oraz przyłączy wodociągowych, elektrycznych, gazowych, kanalizacyjnych oraz cieplnych. Sporządzenie pomiarów powykonawczych jest niezbędne do otrzymania tzw. odbioru budynku oraz do uzyskania zgody na użytkowanie tego obiektu.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Zespół wykwalifikowanych geodetów zajmie się kompleksową realizacją zleceń geodezyjnych na terenie Gorzowa Wielkopolskiego oraz okolic. Sporządzamy dokładne pomiary powykonawcze dla klientów prywatnych oraz przedsiębiorstw. Gwarantujemy profesjonalne oraz terminowe wykonanie usługi. Dysponujemy doświadczeniem, specjalistyczną wiedzą oraz nowoczesnym sprzętem zapewniającym dokładność i precyzję. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.