mask

Blog

badanie geodezyjne działki

Geodezja a ochrona środowiska: jak pomaga w monitorowaniu zmian?

Geodezja, jako nauka zajmująca się badaniem kształtu i wielkości Ziemi, odgrywa kluczową rolę w monitorowaniu zmian zachodzących na naszej planecie. Współczesne technologie geodezyjne, takie jak teledetekcja czy systemy informacji geograficznej, mają ogromne znaczenie dla ochrony środowiska, umożliwiając obserwację i analizę różnorodnych procesów przyrodniczych.

Czytaj więcej