mask

Geodezyjne podziały nieruchomości, Gorzów Wielkopolski

Ustalenie granic podziału, czyli rozdzielenie działki ewidencyjnej na części, nazywamy geodezyjnym podziałem nieruchomości.

Podział nieruchomości, często nazywany także podziałem fizycznym, jest jednym z podstawowych procesów, który zmienia informację o terenie w zakresie prawnym i przestrzennym. Stosowany jest na obszarach zabudowanych lub przeznaczonych do zabudowania.

Do dokonania geodezyjnego podziału działki potrzebne jest zlecenie tej czynności uprawnionemu do tego geodecie. Właściciel gruntu przedstawia swoje oczekiwania dotyczące podziału nieruchomości. Zadaniem geodety jest wytyczenie, podział i dostosowanie działki tak, aby było to zgodne z obowiązującymi przepisami oraz ustaleniami zagospodarowania przestrzennego tego terenu. Geodeta wykonuje projekt podziału działki, który zawiera m.in.: granice działki, która podlega podziałowi, powierzchnię działki, nowe granice nieruchomości, dostęp do drogi publicznej wydzielonych nieruchomości.

Przyjęcie granicy to jedna z najważniejszych czynności geodezyjnych w całym procesie podziału. Do tych działań można także zaliczyć: analizę danych konkretnej nieruchomości w rejestrze oraz badanie dokumentów, które potwierdzają jej stan prawny.

Procedura prawna natomiast obejmuje przypisanie praw do wydzielonych części z nieruchomości pierwotnej. Wyróżnia się kilka rodzajów map do celów prawnych. Geodeta może opracować:

 • mapy nieruchomości w istniejących granicach;
 • mapy przeznaczone do podziału nieruchomości;
 • mapy scalenia lub podziału nieruchomości, które zostały ujęte w planie zagospodarowania przestrzennego;
 • mapy podziału nieruchomości do wykupu;
 • mapy nieruchomości, które przeznaczone są do celów sądowych;
 • kopie map np. do celów opiniotwórczych.

Działamy na terenie Gorzowa Wielkopolskiego. Oferujemy też m.in. opracowanie map do celów projektowych.

Dokumentacja geodezyjna do celów prawnych jest niezbędna podczas różnych postępowań, np. administracyjnych lub sądowych. Podsumowując, podział nieruchomości, na który składają się również wznowienie granic, scalenia i rozgraniczenia, można podzielić na 4 etapy:

 1. Ustalenie przebiegu granic.
 2. Opracowanie wstępnego projektu podziału.
 3. Wykonanie podziału nieruchomości.
 4. Dokumentacja przeznaczona do celów prawnych.

 

Wycena nieruchomości w Gorzowie Wielkopolskim

Nasz doświadczony rzeczoznawca majątkowy na podstawie obowiązujących przepisów prawa podejmie się realizacji wyceny nieruchomości m.in. w celu:

 • zabezpieczenia kredytu bankowego;
 • podziału majątku;
 • określenia utraty wartości nieruchomości;
 • ustalenia podatku od spadku i darowizn;
 • określenia ceny sprzedaży.

 

W ramach usług wykonujemy wyceny nieruchomości:

 • lokalowych;
 • zabudowanych;
 • niezabudowanych, ale przeznaczonych pod zabudowę;
 • komercyjnych.

Jeśli poszukujesz pomocy, a nie ma jej w naszej ofercie — skontaktuj się z nami! Wspólnie znajdziemy rozwiązanie! Zespół profesjonalnych geodetów działających na terenie Gorzowa Wielkopolskiego i okolic to gwarancja wykonania usługi na najwyższym poziomie.